Widget Image

„Escher – fenomen logicznego desigu” to projekt edukacyjny organizowany przez Fundację KOLOROWO z Łodzi. Przewodnim elementem akcji w 2019 roku jest organizacja ogólnopolskiego konkursu dla pasjonatów sztuki projektowania.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco! Escher - fenomen logicznego designu.
Image Alt

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Organizator

Fundacja KOLOROWO

90-606 Łódź
6 Sierpnia 5 lok. 3
tel.: +48  505 925 927

Adres korespondencyjny:

90-124 Łódź
Narutowicza 40/4a

www.kolorowo.org
e-mail: info@kolorowo.org

Strona projektu:

www.logicznydesign.pl
e-mail: kontakt@logicznydesign.pl

Wyślij wiadomość:

Myślenie i zachowanie kreatywne ożywiają proces uczenia się, dostarczają motywacji do podejmowania wyzwań i zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie u uczniów (Handbook for Inspecting Nursery and Primary Schools,Ofsted 2003).
Misją Fundacji KOLOROWO jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod rozwijających myślenie twórcze oraz kreatywność, przeciwdziałanie formom dyskryminacji, ochrona praw człowieka i natury, budowanie więzi społecznych w szerokich zakresach tematycznych. Celem Fundacji KOLOROWO jest między innymi prowadzenie i wspieranie działań w zakresie: promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowania tożsamości regionalnej i lokalnej, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia oraz opieki społecznej.
Współorganizator konkursu matematyczno-graficznego w 2018 roku
Szkoła KORNELÓWKA

91-744 Łódź
Sucharskiego 3
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl
www.kornelowka.edu.pl
tel.: +48 42 656 19 06

Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka to szkoła z pasją. Profesjonalny zespół nauczycieli wraz z Rodzicami i uczniami tworzą wyjątkową Szkołę z bardzo ciepłą i rodzinną atmosferą. Szkoła, w swojej ofercie, obok tradycyjnych zajęć przedmiotowych ma rozszerzony program nauki języków obcych (5 godzin tygodniowo j. angielskiego, 2 godziny tygodniowo j. francuskiego i dodatkowa możliwość nauki języka włoskiego), warsztaty filozoficzne, zajęcia twórcze, programowanie i kodowanie oraz szeroką gamę zajęć dodatkowych. Szkoła uczy myślenia i nietypowego rozwiązywania problemów, wiele zajęć odbywa się poza terenem szkoły.
logo_escher_pl_03
Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco!