Widget Image

„Escher – fenomen logicznego desigu” to projekt edukacyjny organizowany przez Fundację KOLOROWO z Łodzi. Przewodnim elementem akcji w 2019 roku jest organizacja ogólnopolskiego konkursu dla pasjonatów sztuki projektowania.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco! Escher - fenomen logicznego designu.
Image Alt

Matematyka i design

Matematyczne natachnienie dla artysty

Konkurs 2018

Matematyczne natchnienie dla artysty

Konkurs narodził się z chęci propagowania twórczości Maurits’a Cornelis’a Escher’a – holenderskiego grafika o wyjątkowej wyobraźni geometrycznej, którego prace są tematem licznych artykułów z różnych dziedzin: matematyki, psychologii, historii sztuki oraz popularyzacji nauki. Wystawa dzieł Eschera towarzyszyła Międzynarodowemu Kongresowi Matematyków w Amsterdamie w 1954 roku.

Organizatorzy

Organizator:

Fundacja KOLOROWO z Łodzi

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/ 3

info@kolorowo.org

www.kolorowo.org

Współorganizator:

Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka

91-744 Łódź, ul. Sucharskiego 3

informacja@kornelowka.edu.pl

www.kornelowka.edu.pl

Cele konkursu

Matematyka i design

Celem konkursu jest: kształtowanie pojęć matematycznych i wyobraźni geometrycznej, inspirowanie do twórczych poszukiwań artystycznych w naukach ścisłych, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, kształcenie poczucia estetyki oraz wrażliwości artystycznej, wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, kształcenie umiejętności korzystania z nowej technologii, profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa:

dla kogo?

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski w wieku od 15 do 20 roku życia i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – młodzież w wieku od 15 do 17 roku życia,
  • Kategoria II – młodzież w wieku od 18 do 20 roku życia.
I etap (korespondencyjny):

Termin nadsyłania prac I etapu: 24 września 2018r

Zadanie polega na:

  1. zaprojektowaniu i przesłaniu drogą mailową w postaci plików graficznych, pojedynczych elementów parkietażu (tesselacji);
  2. przesłaniu tradycyjną drogą pocztową wydrukowanych projektów całych parkietaży.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty.

Uwagi techniczne:

  • pliki graficzne należy przesłać w minimalnej wielkości 800 pix dłuższy bok (rozdzielczość 300dpi),
  • wydruki całych prakietaży należy przesłać w formatach A4,
  • pliki i wydruki z dodatkowymi elementami jak ramka itp. nie będą dopuszczone do konkursu,
  • przesyłany plik w formacie .png należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. wydruki należy opisać na tylnej stronie pracy imieniem i nazwiskiem autora.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową na adres Szkoły Podstawowej Kornelówka w Łodzi oraz posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości * (ważny paszport lub dowód osobisty).

Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka

91-744 Łódź, ul. Sucharskiego 3

z dopiskiem: Parkietaże

Wyboru prac, które zakwalifikowano do drugiego etapu konkursu dokona profesjonalne jury. Termin ogłoszenia wyników I-ego etapu: 24 września 2018r.

II etap:

Termin II etapu: 29 września 2018r.

II etap odbędzie się w Łodzi w siedzibie Szkoły Podstawowej Kornelówka i będzie składał się z dwóch elementów:

  • testu kompetencji z matematyki (geometria płaska) oraz twórczość Maurits’a Escher’a (40 pytań, czas 60 min, maksymalna liczba punktów – 40),
  • wykonaniu projektu parkietu na miejscu w oparciu o wylosowany wielokąt z wykorzystaniem dostępnych programów graficznych i geometrycznych.
Wernisaż i nagrody

Podsumowanie konkursu nastąpi podczas uroczystego wernisażu, który odbędzie się w Łodzi.

Przewidywany termin: październik/listopad 2018r.

Do wernisażu, jury konkursu zakwalifikuje około 50 najlepszych prac.

Wernisaż prac laureatów konkursu połączony będzie z prezentacją wybranych dzieł M. Eschera.

Wszystkie osoby, których prace zakwalifikują się do wernisażu otrzymają cenne publikacje poświęcone Escherowi. W dniu wernisażu przewidziane są warsztaty edukacyjne dla uczestników konkursu.

 

Dla laureatów pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach wiekowych przewidziany jest kilkudniowy wyjazd edukacyjny do Holandii. Program wyjazdu obejmuje między innymi zajęcia warsztatowe oraz zwiedzanie Muzeum Eschera w Hadze.

Wyjazd przewidziany jest również dla najbardziej aktywnego oraz efektywnego opiekuna prac uczniowskich.

* aktualny dokument tożsamości jest elementem niezbędnym w przypadku wygranej dziecka i uczestnictwie w wyjeździe do Holandii.